top of page

Personvernerklæring for MindOn AS

Innledning

MindOn er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kandidatinformasjon, kundeinformasjon eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.Hvilke personopplysninger bruker MindOn om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

Rekrutteringsprosess: Informasjon du oppgir når du søker en stilling hos oss og som vil være relevante opplysninger om deg for å kunne behandle din søknad, samt for å kunne vurdere kompetanse, egnethet osv. Alle kandidater vil få nærmere opplysninger om dette i søknad og videre i en eventuell intervjuprosess.

Nyhetsbrev: Informasjon du gir oss når du er påmeldt vårt nyhetsbrev. Her vil vi lagre ditt navn, selskapsnavn og din e-post adresse.

Kundekontakt: Du som er kunde eller har vært kunde hos, vil vi lagre dine kontaktopplysninger for å kunne gi deg løpende kundeoppfølging. MindOn vil også søke nye potensielle oppdragsgivere for våre tjenester. I disse tilfeller vil vi lagre kontaktopplysninger som er tilgjengelig eller på annen måte gitt oss.

 

MindOn`s bruk av 3. Partsleverandører

MindOn har inngått databehandleravtale med 3. partsleverandører, som er leverandør av ulike tjenester for at vi skal kunne utføre vår jobb mest mulig effektivt og utføre våre tjenester overfor kandidater og kunder. Vår 3.parts leverandører vil ikke under noen omstendigheter dele dine opplysninger med andre enn oss i MindOn AS

Per i dag bruker vi følgende 3. parts databehandlere.


Recman – Elektronisk søknadsbehandling og CRM.
SHL Norge – Arbeidspsykologiske tester
MailChimp – Nyhetsbrev

 

Hvordan bruker MindOn dine personopplysninger?

Kandidater:
I våre rekrutteringsprosesser er det vårt mål å finne den beste egnede og kvalifiserte kandidaten for de stillinger vi til enhver tid arbeider med. Vi innhenter kun personopplysninger som er relevante for å vurdere kandidater. I første omgang gjelder dette ved din CV og søknad som er delt med oss gjennom vår 3.parts leverandør eller dersom du sender via e-post. For kandidater som er invitert videre inn i prosess vil vi innhente ytterligere opplysninger i intervjuer, referanseintervju og ved bruk av arbeidspsykologiske tester.

Kunder:
Vi bruker våre kunders kontaktopplysninger for å:
Opprettholde kontakt som er nødvendige i en rekrutteringsprosess.
Sende og dele informasjon om våre tjenester enten direkte eller dersom du er påmeldt vårt nyhetsbrev.

Leverandører og kontakter:
Sende og dele informasjon om våre tjenester enten direkte eller dersom du er påmeldt vårt nyhetsbrev.Hvem deler vi personopplysninger med

IT-Leverandører: Vi deler personopplysninger med 3.parts leverandører som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern. Disse er beskrevet i kapittel 3

Oppdragsgivere: Vi vil dele alle opplysninger med våre oppdragsgivere som er relevante for oppdraget og for at våre oppdragsgivere skal kunne vurdere kandidatene. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 2.

Vi benytter oss av IT-leverandører innenfor EØS. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EØS, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av opplysningene.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

I en rekrutteringsprosess: Har du søkt en stilling hos oss vil dine kontakt-opplysninger bli lagret i 2 år. Dersom du har vært en del av våre finalerunder hvor det er benyttet Arbeidspsykologisk tester, vil din informasjon blir lagret i inntil 12 mnd. Dette er av hensyn til garantier og hvor det måtte bli aktuelt med ny rekruttering til samme stilling.

Nyhetsbrev: Kontaktinformasjon gitt for nyhetsbrev vil holde så lenge den påmeldte finner vår informasjon interessant. Alle påmeldte kan når som helst melde seg av våre nyhetsbrev.Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

- Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
- Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
- Oppdatere dine personopplysninger.
- Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
- Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

Vi gjør oppmerksom på at det kan være tilfeller hvor vi ikke er pålagt å etterkomme dine ønsker og anmodninger på grunn relevante unntak i gjeldende lover og bestemmelser.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.Cookies
Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nett trafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Vennligst les mer under Informasjonskapsler mer informasjon.Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:
MindOn AS
Daglig leder: Terje Fauske, +47 932 80010, tfauske@mindon.no


 

bottom of page