top of page
gwenn-klabbers-LI5JjxL6_OM-unsplash_edited_edited.jpg

Aktuelt

Search

Hva forventer du av en rekrutterer

Det er mange av dere hører jeg ofte. Ja, det stemmer, det er mange rekrutterere, mange som tilbyr de tilsynelatende samme tjenestene, men også av ulik kvalitet. Hva forventer du av en rekrutterer og til hvilken pris? Alle vil ha den beste kandidaten og hvordan sikrer man den beste kandidaten? Har du fått kandidater eller rekrutteringshjelp etter "No Cure, No Pay" prinsippet? Ikke nødvendigvis feil det, men hva forventer du?

Alle rekrutterere vil jo forhåpentligvis gjøre en best mulig jobb for kunden, men likevel kan det være en stor forskjell blant disse. Ikke nødvendigvis pga. kompetanse, men i metodikken og den systematiske prosessen med å finne kandidatene.

I all rekruttering enten den foretas av kunden selv eller et rekrutterings-/ bemanningsselskap er spørsmålet hvor grundig denne er, om det ligger en grundig objektiv vurdering bak eller kan en stå i fare for at den er følelsesmessig styrt. Eller for den slags skyld profittstyrt.

No cure no pay eller vanlig rekruttering. I dagens markeder er rekruttering etter "no cure, no pay" prinsippet blitt relativt vanlig i Norge. Det var først og fremst vikarbyråene eller bemanningsbyråene som i sin tid begynte med dette, senere har flere rekrutterere hevet seg på dette for å lettere kunne få rekrutteringsoppdrag, i tillegg til at noen HR-avdelinger som gjerne vil bidra selv med å finne kandidater, ved å sende ut forespørsler til flere tilbydere som i seg selv gir en konkurranse med hvem som finner den beste. Når tilbyderne ikke har noen form for belønningsgaranti for selve rekrutteringen, da betaling er først når den presenterte kandidaten blir ansatt, vil dette ofte legge føringen for hvordan en jobber med rekrutteringen.

I mange år var jeg selv leder i bemanningsselskap før jeg startet med det som en ofte betegner som «headhunter» eller «hodejeger». Ordet i selv har vel gjerne ikke den beste opprinnelse for dette yrket, så kanskje en skal tenke litt med omhu når en bruker det. Men uansett det handler om å lete etter de beste menneskene for en bestemt stilling.

Det handler om rekruttering og om å fylle en bestemt rolle og hvilken metode som velges, er først og fremst opp til deg som skal rekruttere nye medarbeidere. No cure, no pay, ligger i begrepet, en betaler når rekruttering er ferdig. Vanlig rekruttering er hvor en betaler noe allerede ved oppstart av prosessen og så fordelt utover i prosessen. Å bruke en rekrutterer som tilbyr No cure, no pay, trenger noen ganger ikke være galt, andre ganger vil det være feil. Jeg vil si hovedforskjellen mellom å bruke no cure, no pay, eller det som ofte er vanlig rekruttering er først og fremst på hvilken stilling som skal fylles. Er det en viktig og kritisk stilling for organisasjonen og hvor en eventuell feilansettelse vil være av betydning, så bør en velge å bruke vanlig rekruttering.

I vanlig rekruttering tar rekrutterer ofte betalt et beløp i starten av en prosess. Dette fordi rekruttereren dedikerer seg til nettopp deg som kunde og det konkrete oppdrag og gjør mye av arbeidet før en kommer til intervju og utvelgelsesdelen. Dette er på samme måte som at andre rådgivere, konsulenter tar betalt for jobben som faktisk gjøres. Hodejegeren jobber eksklusivt for deg som kunde og har færre rekrutteringsprosesser. Hodejegeren bruker mye tid på jobbanalysen og forstå kunden og deres forventninger samt søk etter kandidater og kontakt med disse for å avklare eventuelt kandidatur, hele tiden ved å speile mot jobbanalysen. Alt dette er før en kommer i gang med selv intervjuprosessen slik at prosessen skal være mest mulig effektiv for kunden og at kunden ikke skal bruke unødvendig tid på kandidater som ikke er aktuelle. Hodejegeren er bevisst på sin rolle og er bevisst på hvor og hvem en kan kontakte for ikke å komme i etisk konflikt for seg selv og for kundens kontakter. Konfidensialitet for begge parter er viktig gjennom hele prosessen. Samtidig gis det garanti på rekrutteringen.

Ved no cure, no pay kan dette være annerledes. Rekrutterer bruker ofte mindre tid på forarbeid, søk og presenterer raskt flere kandidater for å avsjekke om disse er aktuelle og for å øke sjansen for treff. Kandidatene er ofte i rekruttereren sin database eller er aktive søkere. En jobber ofte med flere kunder og kandidater samtidig og det kan fort være suksessen etter å komme raskt i mål som er styrende. Mange av bemanningsbyråene er selv bevisste på dette og er derfor ikke inn på dette markedet, da de er heller er bevisste på hvordan de bruker tiden og tiden på si kjernevirksomhet. Å bruke no cure, no pay trenger ikke være galt, men passer gjerne for mindre kritiske stillinger og der tilfanget av kandidater er lettere.

Hva du forventer av en rekrutterer henger da ofte sammen med at rekruttereren eller hodejegeren gir deg den tryggheten du trenger for at du som kunde skal gjøre det rette valget. Det er lurt å bruke tid på valg av leverandør, slik at du kan være trygg på at både du og kandidatene blir ivaretatt på en skikkelig og profesjonell måte. Hodejegeren eller rekruttereren skal være ditt ansikt utad og du skal være trygg for at dine etiske prinsipper blir holdt og at det gjenspeiler den kvaliteten du forventer deg. Og det er ikke minst viktig fordi en grundig prosess reduserer risikoen for kostbare feilansettelser.


Interessert i å høre mer om hvordan du sikrer den beste kandidaten etter det vi kaller vanlig rekruttering? Send en mail til kontakt@mindon.no


Comments


Commenting has been turned off.

Hold deg oppdatert

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra oss på e-post? Vi vil sende deg nyheter, fagaktuelle artikler, og informasjon om MindOn`s tjenester.

Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev ved å gå inn på linken i bunnen. Les også MindOn`s personvernerklæring.

bottom of page