top of page
gwenn-klabbers-LI5JjxL6_OM-unsplash_edited_edited.jpg

Aktuelt

Search

Sjefens nye bestevenn

En utfordring mange ledere står overfor, er tendensen til å fokusere på personlige forbindelser og kjemi, heller enn kandidatens faktiske kompetanse og kvalifikasjoner. Dette blir nesten som en prøver å "ansette en ny bestevenn" snarere enn den best egnede for stillingen.



Det kan fort bli til referanser, person profil og intervjuer til slutt ikke betyr så mye og at arbeidsgiver til slutt ønsker dem de tror de kan samarbeide godt med, og det er ofte noen som er veldig like dem selv i holdninger og verdier.


Verdier og holdninger har selvfølgelig en stor verdi i et arbeidsmiljø og det kan alltid være en risiko å rekruttere noen fra et miljø man ikke kjenner. Jakten på den felles humoren og det felles verdigrunnlaget handler også om å minimere risiko. Og til en viss grad er det jo en risiko å rekruttere folk man i utgangspunktet er usikre på. Men man går glipp av mange gode kandidater på den måten.


Å ansette basert på personlige preferanser kan ha flere negative konsekvenser. For det første kan det føre til en homogen arbeidskultur der mangfold og nye perspektiver mangler. Når ledere prioriterer personlig kjemi over kvalifikasjoner, risikerer de å samle et team av individer som tenker likt og har lignende bakgrunner. Dette kan hemme innovasjon og kreativ problemløsning, som ofte er resultatet av et mangfoldig team med ulike synspunkter og erfaringer.


En annen utfordring er at ledere som fokuserer på å finne en "bestevenn" kan overse kritiske ferdigheter og erfaringer som er nødvendige for jobben.

Det er derfor viktig for arbeidsgivere å være bevisst på sine egne skjevheter og det derfor er svært nyttig å involvere flere personer i rekrutteringsprosessen for å få ulike perspektiver og redusere risikoen for personlige fordommer. Dette kan også bidra til å sikre at beslutningene som tas, er til beste for organisasjonen som helhet, snarere enn basert på individuelle preferanser.


Til syvende og sist er målet med rekruttering å finne den beste kandidaten for jobben, ikke en ny bestevenn. Ved å fokusere på kompetanse, erfaring og potensial, kan ledere bygge sterke, mangfoldige team som er godt rustet til å møte fremtidige utfordringer og drive bedriften fremover. Dette krever en bevisst innsats for å skille mellom personlige sympatier og profesjonelle krav, og for å prioritere det som virkelig betyr noe i den langsiktige suksessen til organisasjonen.


Som rekrutteringsrådgivere, er vår jobb å bruke strukturerte rekrutteringsprosesser som i størst mulig grad hjelper oss å gjøre en mest mulig objektiv prosess og samtidig være en rådgiver som prøver å se prosesser og kandidater på en annen måte.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

Hold deg oppdatert

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra oss på e-post? Vi vil sende deg nyheter, fagaktuelle artikler, og informasjon om MindOn`s tjenester.

Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev ved å gå inn på linken i bunnen. Les også MindOn`s personvernerklæring.

bottom of page