top of page

En tredjeparts vurdering kan være nyttig i de fleste rekrutteringer før en bestemmer seg for hvilken kandidat en ønsker å gå videre med eller å tilby ansettelse. Når du har plukket dine finalekandidater, kan vi bistå deg i å bedømme hvem som er den best kvalifiserte.

Hvordan gjør vi det.
Når vi foretar en vurdering av kandidatene, ønsker vi alltid å starte med å gjennomgå stillingsbeskrivelsen samt å gjennomgå de forventninger og ønsker en har til en ny kandidat. Alle har vi et sett med kompetanser, egenskaper og disse kan være avgjørende hvor hvordan en kan forutse kandidatens evne til å utføre arbeidsoppgaver. Ved å gjennomgå ulike forventninger til kompetanser kan disse være med i den totale vurderingen og som utgangspunkt når vi måler kandidatens kompetanseprofil.


Våre DNV-sertifiserte tester kan gi deg et bredere innblikk i kandidatens personlighetsskalaer og forteller mye om kandidatens egenskaper, foretrukne adferdsmønstre, kompetanser og evner. Vi kan benytte flere tester dersom nødvendig. Alt handler om å vite hva en søker etter.

Vi foretar etter dette et kompetansebasert dybdeintervju med utgangspunkt i arbeidserfaring, ferdigheter og forventninger. Vi gjennomgår også nøye testbesvarelsen sammen med kandidaten for å sikre gjensidig forståelse.

Vi referansesjekker alle kandidater med en 360° metodikk fra personer som har jobbet over- under- og sideordnet i forhold til kandidatene tidligere, dersom dette er mulig og relevant.

Til slutt utarbeider vi en grundig kandidatrapport til oppdragsgiver for å gi et godt beslutningsgrunnlag i prosessen. Vi har godt utviklede verktøy for å sammenstille kandidatene og vekte disse på de utvalgskriterier som er satt. Alt på en mest mulig
 objektiv og rettferdig måte for kandidatene.


Vil du høre mer om hvordan vi kan bistå dere, ta kontakt.

Mindon rekrutteringshåndboken.jpg

Hvordan rekruttere den rette?

En kort guide til en vellykket rekruttering

For deg som skal ansette sentrale nøkkelpersoner og ledere

bottom of page