Tjenester

 

Executive search, lederrekruttering

Dyktige ledere skaper engasjement, etterfølgelse og resultater. Lederstillingen blir stadig mer utfordrende og en må tenke annerledes enn tidligere. Det handler om å være en leder som går foran og viser veien.

Din nye leder sitter i en god posisjon allerede og den ønskede kandidaten sitter antageligvis ikke og tenker på å skifte jobb nå.


Dette er ofte utgangspunktet for å gjøre et aktivt søk eller executive search, som er et mye brukt ord. De fleste lederrekrutteringer skjer gjennom aktivt søk.

MindOn tilnærmer seg potensielle kandidater på en profesjonell måte gjennom å bygge tillit og diskresjon og søker å ivareta kandidatens og oppdragsgivers interesser best mulig.

Kvalitet i prosessen er et nøkkelord i våre prosesser. Disse skal kjennetegnes med å jobbe strukturert og etterrettelig, og sørge for at alle elementer i en prosess er kvalitetssikret. Dette er med å bidra til å redusere enhver mulighet for feilansettelse til et minimum.

Vil du høre mer om vår prosess og hvordan den kan passe for dere, ta kontakt.

Rekruttering av nøkkelpersoner/ fagspesialister

 

Sliter du med å finne den rette mellomleder eller personen med fagkompetansen du trenger? Eller kanskje du mangler nøkkelpersonen du trenger for å være konkurransedyktig?

Å finne den rette personen kan være vanskelig og krevende. MindOn har lang erfaring i rekruttering og utvelgelse av nøkkelpersoner.

I likhet med lederekruttering, krever det også her å gå aktivt ut i markedet for å identifisere potensielle kandidater for den aktuelle stillingen.

Ofte kombinerer vi søk med annonsert rekruttering slik at vi gjennom medieprofilering kan oppfordre kandidater til å melde sin interesse for den aktuelle stillingen.

En stillingsannonse vil gi våre oppdragsgivere anledning til å profilere seg, eller spre signaler om vekst og offensivitet i markedet.

Vil du høre mer om hvordan vi kan bistå dere, ta kontakt.

Sluttvurdering (Second Opinion)

 

Noen ganger er gode kandidater lettere tilgjengelige, eller at du på andre måte ønsker å ha hånd om hele prosessen selv.

En tredjeparts vurdering kan være nyttig i de fleste rekrutteringer før en bestemmer seg for hvilken kandidat en ønsker å gå videre med eller å tilby ansettelse. Når du har plukket dine finalekandidater, kan vi bistå deg i å bedømme hvem som er den best kvalifiserte.

Hvordan gjør vi det.
Når vi foretar en vurdering av kandidatene, ønsker vi alltid å starte med å gjennomgå stillingsbeskrivelsen samt å gjennomgå de forventninger og ønsker en har til en ny kandidat. Alle har vi et sett med kompetanser egenskaper og disse kan være avgjørende hvor hvordan en kan forutse kandidatens evne til å utføre arbeidsoppgaver. Ved å gjennomgå ulike forventninger til kompetanser kan disse være med i den totale vurderingen og som utgangspunkt når vi måler kandidatens kompetanseprofil.

Våre DNV-sertifiserte tester kan gi deg et bredere innblikk i kandidatens personlighetsskalaer og forteller mye om kandidatens personlige egenskaper og hans-/hennes foretrukne adferdsmønster og kompetanse evner. Vi kan benytte flere tester dersom nødvendig og ut fra stillingsprofilen. Alt handler om å vite hva en søker etter.

Vi foretar etter dette et dybde - og kompetansebasert intervju med utgangspunkt i arbeidserfaring, ferdigheter og forventninger. Vi gjennomgår også nøye testbesvarelsen sammen med kandidaten for å sikre gjensidig forståelse.

Vi referansesjekker alle kandidater med en 360° metodikk hvor vi sjekker referanser både fra personer som har jobbet over- under- og sideordnet i forhold til kandidatene tidligere, dersom dette er mulig og/- eller relevant.

Til slutt gir vi alle oppdragsgivere en grundig kandidatrapport for å gi et godt grunnlag for hvilken kandidat en skal innstille. Vi har gode utviklet verktøy for å sammenstille kandidatene og vekte disse på de utvalgskriterier som er satt. Alt på en mest mulig på
 objektiv og rettferdig måte for kandidatene.


Vil du høre mer om hvordan vi kan bistå dere, ta kontakt.

Karriereveiledning

 

Karriereveiledning er for deg som må si opp gode ansatte, men som ønsker å hjelpe disse videre, eller for den som selv ønsker å gå videre i sin karriere.

Vi hjelper med å finne personens egne og individuelle styrker og utfordre på disse og sammen kunne hjelpe personen frem til å få ut sitt potensiale.


Vår karriereveiledningsmodell er basert på følgende:
- Kartlegging av situasjon, interesser og kompetanse gjennom samtale.
- Skriving av CV og søknad
- Muligheter og handlingsplan
- Intervjutrening og teknikk

Ta kontakt med oss for hvordan vi lage et individuelt program for deg eller din bedrift