top of page

Vår prosess

Forståelse av oppdraget/stillingen

Finne de rette kandidater

Intervjuer og utvelgelse

Forståelse av oppdraget / stillingen

UTFORDE

Å kunne kjenne og forstå oppdraget, stillingens innhold og organisasjonen er avgjørende for en vellykket rekruttering. For oss er det viktig å få mest mulig informasjon om alle viktige elementer innledningsvis, slik at vi kan sette oss inn i stillingens innhold, organisasjonen og de mulighetene og utfordringene som finnes. I denne delen er særlig tre elementer viktig:

Krav til stillingen, kandidatens profil og organisasjonens DNA.

Vi vet av erfaring at mange kunder kan synes denne analysen kan ta mye tid. Å avklare forventninger og gjøre denne delen smidig, samtidig som vi ikke går på kompromiss med kvalitet og innhold, er viktig for et godt resultat. Denne behovskartleggingen bunner ut i en grundig jobbanalyse som er vårt grunnlag i den videre prosessen.

Finne de rette kandidater

TANKENE PÅ

Hvor sitter den rette kandidaten i dag, hvordan knytte kontakten med denne? Dette er et viktig spørsmål vi stiller oss i alle rekrutteringsprosesser i jakten på å fine den rette kandidaten for vår kunde. Aktivt søk i markedet etter potensielle kandidater er den beste metoden når stillingen er krevende og kandidatene få. Her jobber vi alltid på en diskret og profesjonell måte. Vi tror ikke på databaser, da vi opplever at enhver kandidat til enhver tid utvikler sin karriere.  Derfor bruker vi tid på finne kandidater gjennom informanter, eget nettverk i det lokale og regionale næringslivet. Dette er en tidkrevende prosess og i MindOn holder vi på til den rette kandidaten er funnet.

Annonsering i utvalgte medier og digitale flater gir også en veldig god mulighet for å vise frem virksomheten og bygge merkevare. Ved å velge de rette medier og utarbeide en god plan kan en også nå frem til kandidater som ikke er på direkte jobbjakt.

Intervjuer og utvelgelse

RESULTAT

Gjennom intervjuer, testing, caseoppgaver og referanseintervjuer søker vi å finne den rette kandidaten. Vi vurderer kandidatens bakgrunn, evner, personlighet og motivasjon for stillingen. Gjennom prosessen har vi en åpen og god dialog med kandidatene og vår oppdragsgiver.

Vi anvender strukturerte og forskningsbaserte metoder gjennom hele rekrutteringsprosessen.

I MindOn bruker vi DNV – sertifiserte testverktøy og alle kandidater får en personlig tilbakemelding på testene som er gjennomført.

Den siste og avgjørende delen i prosessen er utvelgelsen av kandidater. Basert på vår vurdering vil MindOn gi en anbefaling. Selve valget tar oppdragsgiveren. Dette er også en spennende del hvor vi ofte tar den siste telefonen og forbereder kandidaten for det endelige tilbudet som vil komme fra oppdragsgiver.
MindOn har god erfaring med å bistå kunde og kandidater med verdifulle råd i en eventuell forhandlingsprosess.

 

Etter ansettelse vil MindOn følge opp oppdragsgiver og den nye ansatte med gode råd i oppstartsfasen.

bottom of page