Vår prosess

Forståelse av oppdraget/stillingen

Finne de rette kandidater

Intervjuer og utvelgelse

Forståelse av oppdraget / stillingen

UTFORDE

Å kunne kjenne og forstå oppdraget, stillingens innhold og organisasjonen-/bedriften er avgjørende for en vellykket rekruttering. For oss er det viktig å få mest mulig informasjon alle viktige elementer innledningsvis, slik at vi kan sette oss inn i stillingens innhold, organisasjonen og de mulighetene og utfordringene som finnes. I denne delen er særlig tre elementer viktig:

Krav til stillingen, kandidatens profil og organisasjonen-/bedriftens DNA.

Vi vet av erfaring at mange kunder kan synes denne analysen kan ta mye tid. Å avklare forventninger og søke å gjøre denne delen smidig samtidig som vi ikke går på kompromiss med kvalitet og innhold er viktig for et godt resultat. Denne behovskartleggingen bunner ut i grundig jobbanalyse som vårt grunnlag i den videre prosessen.

Finne de rette kandidater

TANKENE PÅ

Hvor sitter den rette kandidaten i dag, hvordan knytte kontakten med denne. Dette er et viktig spørsmål vi stiller oss i alle rekrutteringsprosesser i jakten på å fine den rette kandidaten for vår kunde. Aktivt søk i markedet etter potensielle kandidater er den beste metoden når stillingen er krevende og kandidatene få. Her jobber vi alltid på diskret og profesjonell måte. Vi tror ikke på databaser, da vi opplever at enhver kandidat er ferskvare er ferskvare. Derfor bruker vi tid på finne kandidater gjennom informanter, eget nettverk i det lokale og regionale næringslivet. Dette er en tidkrevende prosess, men i MindOn holder vi på til den rette er på plass.

Annonsering i utvalgte medier og digitale flater gir også en veldig god mulighet for å vise frem virksomheten og bygge merkevare. Ved å velge de rette medier og utarbeide en god plan kan en også nå frem til kandidater som ikke er direkte på jobbjakt.

Intervjuer og utvelgelse

RESULTAT

Gjennom intervjuer, testing, caseoppgaver og referanseintervjuer søker vi å finne den rette kandidaten. Vi vurderer kandidatens bakgrunn, evner, personlighet og motivasjon for stillingen. Gjennom prosessen har vi en åpen og god dialog med kandidatene og vår oppdragsgiver.

Vi jobber gjennom strukturerte og forskningsbaserte metoder for gjennom hele rekrutteringsprosessen.

MindOn bruker DNV – sertifiserte testverktøy og alle kandidater får en personlig tilbakemelding på testene som er gjennomført.

Den siste og den avgjørende delen er selve utvelgelsen. Basert på vurderingen vil MindOn gi en anbefaling for kandidaten. Selve valget tar oppdragsgiveren. Dette er også en spennende del hvor vi ofte tar den siste telefonen og forbereder kandidaten for det endelige tilbudet som vil komme fra oppdragsgiver.

MindOn er med gjennom denne delen og kan gi gode og verdifulle råd. Etter ansettelse vil følge opp oppdragsgiver og den nye ansatte og kan gi viktige råd til onboardingsprosessen.