Vår prosess

Forståelse av oppdraget/stillingen

Finne de rette kandidater

Intervjuer og utvelgelse

Forståelse av oppdraget / stillingen

UTFORDE

Å kunne kjenne og forstå oppdraget, stillingens innhold og organisasjonen-/bedriften er avgjørende for en vellykket rekruttering. For oss er det viktig å få mest mulig informasjon om alle viktige elementer, slik at vi kan sette oss inn i stillingens innhold, organisasjonen og de mulighetene og utfordringene som finnes. MindOn vil også utfordre for å sikre at alle elementer er tatt med. I denne delen er særlig tre elementer viktig:

Krav til stillingen, kandidatens profil og organisasjonen-/bedriftens DNA.

Vi vet av erfaring at mange kunder kan synes denne analysen kan ta mye tid. Å avklare forventninger og søke å gjøre denne delen smidig for hverandre, samtidig som vi ikke går på kompromiss med kvalitet og innhold er viktig for.

Finne de rette kandidater

TANKENE PÅ

Hvor sitter den rette kandidaten i dag, hvordan knytte kontakt med denne. Dette er et viktige spørsmål vi stiller oss i alle rekrutteringsprosesser i jakten på å fine den rette kandidaten for vår kunde. Aktivt søk eller executive search i markedet etter potensielle kandidater, samtidig ved en eventuell annonsering i utvalgte medier vil være med å skape oppmerksomhet rundt stillingen. Av erfaring løser vi de aller fleste oppdrag gjennom aktivt søk i markedet. Vi tror ikke på databaser, da vi opplever at enhver kandidat er ferskvare. Derfor bruker vi tid på finne kandidater gjennom informanter, eget nettverk, kundens nettverk, i det lokale og regionale næringslivet. Dette er en tidkrevende prosess, men i MindOn holder vi på til den rette er på plass.

Intervjuer og utvelgelse

RESULTAT

Kvalitet i alle ledd er viktig for oss i MindOn. Derfor bruker vi strukturerte og kompetansebaserte intervjuer for å avdekke blant annet kandidatens adferd, erfaring og motivasjon for stillingen. Strukturerte intervjuer gir større verdi enn ustrukturerte intervjuer og minimerer risikoen for feilansettelser.

Vi bruker også strukturerte referanseintervjuer hos referansegivere for å få best mulig innsikt i kandidaten. Et referanseintervju er en komplettering av det bilde vi har dannet oss av søkeren gjennom ansettelses intervjuene.

MindOn bruker DNV – sertifiserte tester som en del av prosessen. En slik test vil gi en god innsikt i kandidatens personlighet, evne og motivasjon. En test skal aldri være avgjørende for ansettelse, men skal gi verdifull innsikt i kandidatens adferd, evner og hvordan kandidaten vil håndtere stress.