top of page
MindOn-63.jpg

Hvorfor MindOn?

Om MindOn

MindOn er et rådgivnings og rekrutteringsselskap som bistår våre kunder med å finne de beste lederne og nøkkelpersoner gjennom executive search, rekruttering, utvelgelse og bistand i rekrutteringsprosesser. Vi vil utfordre markedet og levere solide prosesser med kvalitet i alle ledd. Våre tjenester vil gi våre kunder en merverdi og økt konkurransekraft,  gjennom endring, utvikling og verdiskapning.

Navnet MindOn kommer nettopp av at vi har tankene på og er «påskrudd», for å kunne tenke riktig sammen med våre kunder og kandidater.

Kvalitet i hele prosessen er viktig for oss. Det innebærer at den er etterrettelig og etterprøvbar. For oss krever det at vi har åpen kommunikasjon underveis i prosessen. At vi bruker nødvendig dokumentasjon om metoder og verktøy vi bruker underveis.

Vår visjon

MindOn sin visjon: «Suksess gjennom mennesker»

Dette er forankret gjennom:

Bak enhver suksesshistorie står et menneske. Mennesker som vil, kan skape forandring, engasjement og etterfølgelse. Vilje og evne er viktige egenskaper hos enhver leder.

Våre verdier

Våre verdier

Selskapets verdier skal bygge videre på vår visjon: Suksess gjennom mennesker. På samme måte skal vi som mennesker i MindOn bygge våre verdier på:

Engasjement, Faglighet, Utvikling og Ærlighet

Engasjement for våre kunder, oppdragsgivere og kandidater. Aktive eiere og partnere gir personlig engasjement for jobben og nærhet til kunder og kandidater gir engasjement for å skape suksess.

Faglighet gjennom høy faglig kompetanse på rekruttering som fag. Vi tror at riktig rekruttering er mer enn erfaring og intuisjon. Gjennom å jobbe evidensbasert vil våre rekrutteringer baseres på faglighet i rekrutteringsprosessen og gi en faglig vurdering av kandidater.

Utvikling er et viktig element i suksess. Vi tror på menneskers utvikling gjennom læring og erfaring. Vi tror på selskapers suksess gjennom mennesker som vil utvikle og skape. Vi vil stadig utvikle oss på rekrutteringsmetodikk, faglighet og utnytte tilgjengelig teknologi.

Ærlighet varer alltid lengst heter et kjent ordtak. Vi vil alltid søke å arbeid med høy integritet og ærlighet gjennom alle steg i prosessen. Vi tror at det motsatte av ærlighet vil slå tilbake på oss selv og i neste ledd skade oppdragsgiver og kandidat.

bottom of page