top of page
Kontorstol3.jpg

Styrerekruttering

Et styre er avgjørende for et selskap for bl.a kunne gi strategisk veiledning, overvåke selskapets ledelse og sikre ansvarlighet og transparent styring.

Et velkvalifisert styre bringer mangfoldig kompetanse, erfaring og nettverk som er essensielt for å møte utfordringer og identifisere muligheter.

Samtidig er det en rekke krav i vårt lovverk som en må forholde seg til som f.eks ansattes rett til å velge styremedlem, konsernforhold, tjenestetid og kvinnelig representasjon i styret.

Å bruke hjelp til rekruttering av styremedlemmer kan være nyttig for å sikre at styret består av de mest kvalifiserte og egnete individene, men samtidig som vi kjenner lovverket.

MindOn kan bistå med:

Evaluering av styret, identifisere kandidater med riktig kompetanse og erfaring samt bidra til å bygge et balansert og effektivt styre. Dette sikrer en helhetlig tilnærming til ledelse og styrker selskapets evne til å håndtere komplekse utfordringer i et stadig skiftende forretningsmiljø

Ta kontakt med oss for hvordan vi kan hjelpe

Mindon rekrutteringshåndboken.jpg

Hvordan rekruttere den rette?

En kort guide til en vellykket rekruttering

For deg som skal ansette sentrale nøkkelpersoner og ledere

bottom of page