top of page

NÅR REKRUTTERING VIRKELIG BETYR NOE

EXECUTIVE SEARCH / REKRUTTERING / LEDERUTVELGELSE

Våre tjenester vil gi våre kunder en merverdi og økt konkurransekraft, gjennom endring, utvikling og verdiskapning.

Hvorfor MindOn1.jpg

Hvorfor MindOn?

MindOn AS er et rådgivnings og rekrutteringsselskap som bistår kunder og klienter med å finne de beste lederne og nøkkelpersoner gjennom executive search, rekruttering, utvelgelse og bistand i rekrutteringsprosesser. Vi vil utfordre markedet og levere solide prosesser med kvalitet i alle ledd. Våre tjenester vil gi våre kunder en merverdi og økt konkurransekraft gjennom endring, utvikling og verdiskapning.

Navnet MindOn kommer nettopp av at vi har tankene på og er «påskrudd», for å kunne tenke strategisk og konstruktivt sammen med våre kunder og kandidater.
 
Kvalitet i hele prosessen er viktig for oss. Det innebærer at den er etterrettelig og etterprøvbar. For oss krever det åpen kommunikasjon, nødvendig dokumentasjon om metoder og verktøy som brukes underveis.

I forbindelse med ansettelse av ny daglig leder til skoleskipet Gann fikk vi god hjelp og bistand i rekrutteringen fra Terje. Han forstod organisasjonen og behovene våre godt og leverte 100% på vår forventning. Veldig fornøyd med samarbeidet.

MIRJAM YDSTEBØ

Bak enhver suksesshistorie står et menneske. Mennesker som vil, kan skape forandring, engasjement og etterfølgelse. Vilje og evne er viktige egenskaper hos enhver leder.

bottom of page